یکشنبه, 26 خرداد 1398
پژوهشی است تازه در باره اخبار مربوط به شهربانو و این که آیا واقعا همسر امام حسین دختر یزدگرد آخرین پادشاه ساسانی بوده است یا خیر؟اختلاف بر سر این که شهربانو مادر امام سجاد علیه السلام بوده است یا خیر، به جز اخبار قدیمی در باره اصل قضیه، دست کم به کتاب عمده الطالب در قرن نهم باز می گردد.نویسنده آن کتاب یعنی ابن عنبه که نسب شناس معروف است این مساله را انکار کرد…
صفحه2 از2