جمعه, 30 فروردين 1398

اسماعیل رضایی برجکی

  • نام و نام خانوادگي: اسماعیل رضایی برجکی
  • مدرك تحصيلي: کارشناسی ارشد تاریخ اسلام از دانشگاه شهید بهشتی تهران
  • مقالات چاپي: • «دیدگاه های سیاسی حسن بصری»، فصلنامه نگاه تازه، تهران، 1379. • «شیعیان بصره از سال 35 تا 61»، مشکوة، ش 82، مشهد، 1383. • «قضیه مهاجرت و نقش مدرس»، مشکوة، ش 88، مشهد، 1384. • «صفین (جنگ)، دایرة المعارف تشیّع»، ج 10، تهران، 1383. • «عاملی – حسین (زندگینامه)»، دایرة المعارف تشیّع، ج 11، تهران، 1384. • «عایشه (زندگینامه)، دایرة المعارف تشیّع»، ج 11، تهران، 1384. • «عثمان بن عفان (زندگی نامه)»، دایرة المعارف تشیّع، ج11،تهران، 1384. • «سلاطین و حرم رضوی»، ماهنامه زائر، ش 116، مشهد، 1383. • «تعامل و تقابل نیروهای سیاسی و مذهبی، ارائه در همایش ابن میثم بحرانی»، تهران، 1384، چاپ در مجموعه مقالات همایش با عنوان نگین بحرین . • «شاخصه های قدرت در آرمان شهر رضوی»، مجموعه مقالات نخستین همایش آرمان شهر رضوی، مشهد، 1386. • «الغ بیک، فرزند گوهرشاد»، پذیرفته شده در سمینار بین المللی گوهرشاد آغا، کابل،1383. • «انجوي شيرازي- ابوالولي(زندگینامه)»، دایرة المعارف آستان قدس، آماده چاپ. • «پهلوان – حاجی محمد(زندگینامه)»، دایرة المعارف آستان قدس ، آماده چاپ. • «رضوی - محمد قصیر (زندگینامه)»، دایرة المعارف آستان قدس، آماده چاپ. • «شهاب الملك شاهسون - حسين خان (زندگینامه)»، دایرة المعارف آستان قدس، آماده چاپ. • «شیرازی - صاحب دیوان (زندگینامه)»، دایرة المعارف آستان قدس، آماده چاپ. • «تعمیرات در آستان قدس رضوی»، دائرة المعارف آستان قدس، آماده چاپ. • «مسجد بالاسر (حرم مطهر رضوی)»، دائرة المعارف آستان قدس، آماده چاپ. • «تدوین الکافی در عصر پویایی علمی فرقه ها و مذاهب اسلامی»، مجموعه مقالات کنگره کلینی ج1، قم، 1387. • «هویت تاریخی سه مرکز شهر خراسان بزرگ (مرو، هرات، مشهد)»، مجموعه مقالات همایش، مشهد ، 1388. • «قبر سبز، مدفن سید نظام الدین علشاه موسوی»، مشکوة، ش 104، مشهد، 1388. • «کاشفی (علی بن حسین)»، دائرة المعارف تشیّع، ج 13، تهران، 1388. • «مدرس و وقایع مهم زمانه»، درسنامه مدرس، مشهد، 1388. • «علمای نیشابور در زمان ورود امام رضا»، همایش سلسلة الذهب، مشهد، 1387. • اقتصاد در عصر امام رضا، ویژه نامه اقتصاد رضوی، دبیرخانه شورای عالی فرهنگی، آستان قدس رضوی، مشهد، 1390.
  • كتابهاي چاپي: • تألیف زندگینامه شهید مرتضی مطهری، مشهد، انتشارات سخن گستر، 1386. • تألیف زندگینامه شهید کاظم تدین مرد ایمان و عمل، مشهد، آوای کلک، 1390. • مشارکت در تألیف و ویرایش مجموعه پنج جلدی مشاهیر مدفون در حرم رضوی، 1386- 1387، مشهد، بنیاد پژوهش های اسلامی. • مشارکت در تألیف مشاهیر مدفون در مشهد و حومه، مشهد، بنیاد پژوهش های اسلامی، 1388 . • مشارکت در تألیف و ویرایش زندگی و جنایات حجاج ثقفی، مشهد، بنیاد پژوهش های اسلامی، 1391. • عضو گروه نویسندگان زندگی اباصلت هروی، مشهد، بنیاد پژوهش های اسلامی، 1390،ج2، 1391. • مشارکت در تألیف، ویرایش و تنظیم مجموعه مزارات ایران، مشهد، بنیاد پژوهش های اسلامی. • مشارکت در تألیف دانشنامه مهاجران سادات به ایران، مشهد، بنیاد پژوهش های اسلامی، در دست اقدام.

آخرین ویرایش در پنج شنبه, 10 بهمن 1392 ساعت 11:08