یکشنبه, 26 خرداد 1398

مقاله ها

مالکیت معنوی

 » انتشار متن کامل اطلاعات (چاپی یا الکترونیکی) بدون کسب مجوز مجاز نيست و حق هرگونه اقدام قانونی برای بنياد پژوهشهاي اسلامي آستان قدس رضوي محفوظ است.

» شرط استفاده (با شرایط یادشده) از اطلاعات متنی سایت، ذکر نام نویسنده/مترجم و نشانی دقیق اینترنتی مطلب مورداستفاده، است.
 

» نقل چکیده یا خلاصهء مطالب درج‌شده در سایت در ديگر محیط‌های الکترونیکی (مانند سایت‌های اینترنتی) باید همراه با درج نشانی پیوند (لینک) اینترنتی وب سايت باشد.
 

» انتشار (چاپی یا الکترونیکی) مقاله‌ها، كتاب‌ها، گزارش طرح‌های پژوهشی، گزارش‌های علمی و مقاله‌های همایش‌ها بدون اخذ مجوز از ناشر (بنياد پژوهشهاي اسلامي آستان قدس رضوي) ممنوع است.
 

» نقل مطالب با ذکر منبع کاملاً آزاد است.
 

» انتشار متن کامل ‌مطالب نيازمند کسب ‌اجازه ‌است.