قطعنامه آثار منفی میراث استعمار بر بهره مندی از حقوق بشرتصویب شد| مجله خبریبه گزارش ایرنا، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه با وجود انتقادات و مخالفت های کشورهای غربی که سابقه استعمار دیگر کشورها را دارند، قطعنامه پیشنهادی چین درباره آثار منفی میراث استعمار را با ٢٧ رای موافق و ٢٠ رای ممتنع تصویب کرد. 

این قطعنامه از همه کشورها درخواست می کند تا ضمن شناسایی آثار و اشکال معاصر استعمارگری، گامهای مشخصی را برای برخورد با آثار زیانبار این پدیده بردارند.

براساس این قطعنامه شورای حقوق بشر موظف شده است که در سال آینده با برگزاری یک پنل تخصصی در رابطه با تأثیرات منفی میراث استعمار بر بهره مندی از حقوق بشر، ابعاد مختلف حقوق بشری استعمار در جهان را مورد بررسی قرار دهد. 

در جریان جلسه بررسی و تصویب این قطعنامه، نمایندگان کشورهای روسیه، هند، بولیوی، اریتره، پاکستان و فیلیپین که عضو شورای حقوق بشر هستند، از پیش نویس قطعنامه حمایت و تاکید کردند باید ابعاد گوناگون و معاصر استعمار بایستی شناسایی شود و از ابتکارعمل چین در این زمینه قدردانی کردند.